Eerstelijnszone.be

Herfstvaccinatie: Vaccinatiecentrum Brasschaat opent opnieuw de deuren

Beste burger,

Weldra worden de uitnodigingen verstuurd voor de herfstvaccinatie. Net als bij vorige campagnes ontvang je de uitnodiging per post, in de e-box en/of via e-mail.

Met de uitnodigingsbrief kan je vanaf 12 september zelf een afspraak maken voor vaccinatie in het Vaccinatiecentrum te Brasschaat. Die startdatum is vooral van belang om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren, zorgverstrekkers en 65-plussers voor eind september gevaccineerd zijn, de rest van de bevolking tegen eind oktober. Wacht dus niet om je afspraak vast te leggen. Het vaccinatiecentrum zal op 27 oktober sluiten. Tegelijk zouden de vaccinaties vanaf 12 september al moeten kunnen gebeuren met vaccins die aangepast zijn aan de omikronvariant. Daarvoor is het nog wachten op goedkeuring van het EMA (Europees Geneesmiddelenagentschap).

Onze overheid verwacht dat de beslissing van het EMA voor de goedkeuring van het aangepaste vaccin begin september zal worden genomen. Indien EMA deze vaccins goedkeurt, heeft Pfizer zich alvast geëngageerd om aan Vlaanderen de aangepaste vaccins tijdig te leveren.

Omdat wij u ten volle willen informeren over het type vaccin dat u zal krijgen, zien wij ons dan ook genoodzaakt om de uitnodigingsbrieven begin september te versturen.

In het najaar verwacht men dat de besmettingen met COVID opnieuw zullen toenemen. Voor er zich een volgende golf aandient, willen we alle volwassenen en alle risicopersonen tijdig de kans geven om met een herfstvaccinatie de bescherming te versterken. De vaccinaties zullen dus hoe dan ook starten op 12 september: met het huidige (dit vaccin biedt ook afdoende bescherming) of met het nieuwe vaccin.

Hou deze website verder in de gaten voor de meest recente updates over het aangepaste vaccin en de uitnodigingen.

Vanaf volgende week start in Vlaanderen een informatiecampagne die zich vooral richt naar de kwetsbare doelgroepen. Op nationale en regionale TV-zenders zal gedurende drie weken een TV-spot lopen.

Q&A

Wie zal een uitnodiging in de bus krijgen? Welk vaccin zal je krijgen en waarom zou je je opnieuw laten vaccineren? Vragen en antwoorden over de “herfstboosterprik” kan je op volgende website vinden:

Terug naar overzicht